מידע מקצועי

חדשות

מרץ 2017 – התפרסם תיקון מס' 6 לתקן 1045 חלק 1 – בידוד תרמי של מבני מגורים

התיקון מבטל את הדרישה לבודד קירות הפרדה בין דירה ללובי קומתי אם ללובי אין קירות חיצוניים והוא מופרד מקומות אחרות.​