בניה ירוקה היא בנייה הנעשית תוך הכרות מעמיקה של מאפייני האקלים המקומי ושל אלמנטים פיזיים מקומיים אחרים, השואפת לייצר מבנים המאפשרים רמת נוחות גבוהה, תוך צריכת אנרגיה נמוכה, המתבטאת בין השאר בצמצום ההוצאות השוטפות של הדיירים. מדובר בתכנון ובניה הנעשים מתוך כוונה לצמצם את השפעת הבניה על הסביבה בהיבטים של אנרגיה, מים, פסולת וחומרים. 

מחלקת בניה ירוקה בחברת פיתוח סביבה וקיימות בע"מ מתמחה בליווי פרויקטים מכל הסוגים ובכל רמות התכנון - מרמת תכנית המתאר ועד לתכנון מפורט של המבנים.

עבודתנו נעשית מול ציוותי התכנון תוך הבנה מעמיקה של תהליכי התכנון והביצוע ובסיוע תוכנות הדמיה מהמתקדמות בעולם על מנת להעריך את השפעת התכנון על סביבת הפרויקט ועל נוחות הדיירים.

בחברה נצבר ניסיון רב והיכרות יסודית עם תהליכי האישורים ברשויות ובמכוני ההתעדה.  השימוש בשירותינו מבטיח הליך מהיר ומקצועי.

 

  • ייעוץ בנייה ירוקה - פתרונות עיצוב וליווי מלא עד לקבלת אישור מכון התעדה לכל פרקי התקן - מגורים, משרדים, מסחרי, חינוך, התקהלות ציבורית ותעשיה.
  • מיקרו אקלים – ניתוח נתוני קרינה רוח וצל בתוכנות ייעודיות מתקדמות, פתרונות למיגון ועיצוב מרחב עירוני בר קיימה. נוחות תרמית, מכאנית וויזואלית בשטחים פתוחים.
  • תפקוד אנרגטי של מבנים – ניתוחים וחישובים, התאמה לתקני בידוד ולתקני אנרגיה ישראלים ובינלאומיים, התייעלות אנרגטית.
  • מבנים מאופסי אנרגיה – בדיקות היתכנות טכנו-כלכליות, אנרגיה חלופית, הדמיות תרמו-דינאמיות וחישובי צריכת אנרגיה במבנים.
  • תכנון בר קיימה אסטרטגי - תכנון מתחמים ושכונות, ערים חכמות, סקרים ומסמכי מדיניות בנושאי ניהול עירוני בר קיימה.
  • התחדשות עירונית – תמ"א 38, שימור מבנים ורטרופיט

בניה ירוקה