פרויקטים | תשתיות וסביבה

ביצוע סקר דו-דיליג'נס (Due Dilligence) סביבתי- מפעלי סולבר אשדוד/אשקלון.

 

רוכש פוטנציאלי של זוג מפעלים של חברת סולבר שכר את שירותינו לביצוע דו-דיליג'נס סביבתי של המפעלים לווידוא שלא יהיו עלויות סביבתיות נוספות כגון רכישת מערכת לטיפול ראשוני בשפכים, מערך סינון אוויר ובקרת פלטות ועוד. הסקר נעשה בשפת אנגלית לטובת הרוכשים מחו"ל.

קו ירוק- רכבת קלה ירושלים

 

הכנת תסקיר השפעה על הסביבה המנתח את ההשפעות הסביבתיות הנובעות מהפעלת קו רכבת קלה נוספת בירושלים. התסקיר כולל התייחסות לרעש ורעידות, איכות אויר, קרינה, אקולוגיה, ניקוז ועוד. אנו היינו חלק אינטגראלי מצוות התכנון ונתנו פתרונות והנחיות למזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות מהפעלת קו זה.

מקטע מזרחי ותחנת קרליבך- קו אדום רכבת קלה נת"ע

 

ניהול סביבתי של ביצוע המקטע המזרחי ותחנת קרליבך של הרכבת הקלה בתל אביב. ניהול הנושאים הסביבתיים של ביצוע התכנית כגון: תכנון וניטור רציף של רעש ורעיות הנובעות מהעבודות, תכנון מערך בדיקות קרקע לסיווג החפורת היוצאת מהמנהרות, ניהול מערך השפלת מי תהום לטובת ביצוע התכנית, טיפול בתלונות תושבים בנושא סביבה ועוד.

מנהרה מס' 1 של קו הרכבת המהירה לירושלים

 

ליווי תהליך מנהור בשיטת TBM של זוג מנהרות באורך של כ-3 ק"מ כל אחד. הליווי כלל מתן פתרונות לייבוש החפורת היוצאת מהמנהרה, טיהור מים ששומשו לעבודות, פתרונות ליישום הבטון, פיקוח על מפעל בטון זמני שהוקם לטובת הפרויקט, וכן פיקוח סביבתי ומתן פתרונות לכל האתגרים הסביבתיים בזמן הקמת התשתית.