המחלקה מספקת שירותי ייעוץ וליווי ביצוע של תשתיות גדולות -  כבישים, רכבות, מנהרות, רכבות קלות ועוד. אנחנו מכינים תסקירי השפעה על הסביבה/נספחים סביבתיים לכל שלבי פרויקט התשתית (היתכנות, תכנון ראשוני/מוקדם/מפורט ותכנון וליווי ביצוע),  ליווי ופיקוח הקמת תשתיות, דוחות אקוסטיים, זיהום אוויר, דוחות אקולוגיים, ועוד.

 

מוצרים ושירותים

 

  • תכנון סביבתי של תשתיות - הכנת תסקירי השפעה על הסביבה/מסמכים סביבתיים המנתחים את השפעת התשתית וכן מתן פתרונות למזעור השפעות אלו, ליווי לפי תקנים לתשתיות בנות קיימה.
  • ליווי ביצוע תשתיות- הכנת מסמכי ליווי סביבתיים בהתאמה לפרויקט ולפי כל הדיסיפלינות הנדרשות מהיזם. ליווי צמוד של קבלנים בשטח ומתן פתרונות למזעור ההשפעות והמטרדים הסביבתיים בזמן הקמת התשתית, ביצוע פיקוח עליון בשטח , נוכחות בישיבות תכנון כחלק מהצוות המלווה.
  • E.H.S בטיחות וגיהות- ביצוע סקרי בטיחות וגיהות, ומתן פתרונות במידה ונראים ליקויים. ביצוע סקרי דיו-דיליג'נס-  הכנת מסמכי תשקיף על חברות ומפעלים, לצורך התייעלות או שינוי מבני/ ייצור. 

תשתיות וסביבה