פרויקטים | תכנון סביבה

הכנת מסמך נופי סביבתי להקמת בריכת מים חדשה ע"י מיתר

 

מסמך נופי- סביבתי עבור חברת מקורות, הכולל בחינת חלופות. התנאים הסביבתיים הקיימים, הערכת ההשפעות הסביבתיות והקונפליקטים הסביבתיים העלולים להיגרם כתוצאה מביצוע התכנית המוצעת.

מסמך סביבתי לשכונה חדשה בצפון אשדוד - תכנית פארק לכיש תמל/1062  

 

ליווי התכנון לרבות בחינת חלופות, הכנת מסמך העוסק בהיבטים הסביבתיים של התכנית. הכנת הוראות סביבתיות לתקנון התכנית

התכנית ממוקמת בחלקה הצפוני של אשדוד ממזרח לנמל אשדוד, בתחום שבין נחל לכיש ממערב לרח' הרצל ממזרח.

התכנית חלה על שטח של כ-582 דונם, ומייעדת את השטח למגורים, קריית ספורט, פארק ושימושים נלווים למגורים. כל תחום התכנית פנוי מבניה.

התכנית מציעה בניה של 3,169 יח"ד ו-210 יח"ד מוגן, שטחי מסחר ותעסוקה בהיקף של כ-75,000 מ"ר, קריית ספורט הכוללת אצטדיון כדורגל לכ-24,000 צופים, היכל ספורט לכ-5,000 צופים ובריכת שחייה, וכן מבנים למוסדות ציבור, שצ"פים, דרכים, מסוף אוטובוסים, שבילי אופניים, מתקנים הנדסיים לחדרי שנאים ותחנת שאיבה.

פינוי אתר פסולת כביש 562

 

הסדרה ופינוי של אתר פסולת פירטי הממוקם מזרחית לכביש 562 הקיים בתחום מועצה מקומית קדימה ומועצה אזורית לב השרון . שטח אתר הפסולת הינו גן לאומי לפי תמ"א 8 (יער קדימה).