תכנון סביבה

המחלקה מורכבת מאנשי מקצוע המגיעים מדיספלינות שונות בתחום ההנדסה, גיאולוגיה, תכנון ערים, אקוסטיקה, מיפוי גיאוגרפי, אקולוגיה, ניהול משאבי טבע וביולוגיה ימית.

המחלקה נותנת שירותי ייעוץ ותכנון, כתיבת תסקירי השפעה על הסביבה, נספחים סביבתיים לתב"ע, סקרי קרקע מזוהמת, דוחות אקוסטיים, זיהום אוויר, דוחות אקולוגיים וכו'..

אנחנו פועלים מול משרדי הממשלה וגורמים ציבוריים שונים בשיתוף פעולה מלא ובעלי קשרי אנוש טובים.

 

מוצרים ושירותים

 

  • קיימות וניהול פליטות- ייעוץ בנושאי ניהול פחמן לפורום ה-15, שימוש בחומרים ממוחזרים, המלצות לטיפול בעודפי עפר, תכנון רגיל למים וכדומה..
  • ייעוץ וניהול פסולת- הנחיות טיפול בעודפי עפר, קרקע מזוהמת, ופסולת בניין. ליווי להגשת היתרים, תכנון חדרי פסולת ושיקום אתרי פסולת.
  • תסקירי השפעה על הסביבה- מלווים צוות מקצועי לקראת הנחיות להכנת התסקיר, עורכי תוכן המסמך, נציגים בוועדות ובמוסדות התכנון והבנייה.
  • דוחות אקוסטיים- מתן ייעוץ והמלצות לפתרונות אקוסטיים, בחינת חלופות תכנון,אפיון מצב קיים ומצב חזוי ע"פ מודלים ומדידות, השתתפות בישיבות תיאום עם צוות תכנון.
  • דוחות אקולוגיים- תכנון וממשק של מסדרונות אקולוגיים ומעבירי מים, מתן ייעוץ והמלצות במסגרת בחינת חלופות, הכנת סקרי עצים, כתיבת נספחים, חוות דעת הוראות והנחיות לפי דרישה ובהתאמה לפרויקט.
  • סקרי קרקעות מזוהמת- הכנת סקרים היסטורים ( phase 1), כתיבת תכניות דיגום, פיקוח וליווי בשטח, כתיבת מסמכי המלצות לשחרור אתר, מתן ייעוץ למניעה ושיקום.
  • מיפוי GIS – בניית  מפות, ניתוח ומיפוי של אתרים בהתאם לפרויקט.
  • שיקום אתרי פסולת- הצגת אתר הפסולת, מאפייניו, ביצוע בדיקות לקיום ביו-גז ותשטיפים, בחינת גבולות האתר וכתיבת תוכניות הוראות לשיקום על פי המאפיינים הרלוונטים לכל אתר.
  • היתרים- ליווי והגשה להוצאה לפועל של היתרי הזרמה לנחל ולים, רישוי עסקים למתקני גריסה,  פינוי קרקע לאתרי פסולת מורשים, שימוש בקולחים, פירוק אסבסט וכו'